Send søknad

Slik søker du om en plass på Studenterhjemmet:

1. Les nøye gjennom vilkårene under.

2. Gå til søknadsskjema og fyll inn personalia og opplysninger om ditt studium.

3. Trykk på «Send søknad».

FORMÅLET med Studenterhjemmet, som ble grunnlagt i 1875 av presten Peter Hærem, fremgår av statuttenes §1 hvor det heter: «Studenterhjemmet er en selvstendig og selveiende stiftelse hvis formål er å tilby mannlige studenter et hjem som er bygget på kristen grunn.»

DAGLIGLIVET på Studenterhjemmet er preget av stedets mange gamle, men livsfriske tradisjoner, og det er skapt et verdifullt miljø med forankring i Studenterhjemmets kristne formål og kulturelle og sportslige foreningsaktiviteter, og arrangementer. I alt 39 studenter fra ulike fagområder er samlet på Studenterhjemmet, og det forventes at alle deltar helhjertet og innsatsvillig i det sosiale liv og bidrar til å føre Studenterhjemmets tradisjoner videre.

BESTYRELSEN av Studenterhjemmet ivaretas av et styre hvor studentene også er representert, og dermed kan øve innflytelse på forvaltningen av Studenterhjemmets eiendom, fastsettelse av pensjonspriser etc. Ansvaret for den daglige ledelse ligger hos Husrådet bestående av Husfar og to Vice-husfedre, som alle er studenter, i samarbeid med Husmor. Avgjørelser i Husrådet kan ankes til Bestyrelsen.

SØKNAD om opptak ved Studenterhjemmet må skrives av søkeren personlig på dette søknadsskjema og søkeren forplikter seg dermed til å vise respekt for Hjemmets formål og overholde Hjemmets ordensregler og betalingsbetingelser.

Pensjonsprisen er for tiden 7050,- pr. måned og inkluderer møblert rom, internettilbkobling og halv pensjon (frokost/kvelds) i henhold til kontrakten. Værelsene fordeles av Husrådet etter ansiennitet. Betalingen skjer forskuddsvis, beregnet fra og med semesterstart-/ankomstdato. Alle nye beboere betaler også et depositum på 10.000,-.

OPPTAK skjer før hvert semester og svar sendes til alle søkere. De søkere som får avslag, men som ønsker å overføre sin søknad til neste semester, må gi særskilt beskjed om dette.

OPPSIGELSE. Oppsigelsesfristen er innen to måneder før utgangen av hvert semester, henholdsvis 1. mai og 1. november. Oppsigelsen skjer skriftlig til Husrådet.

HUSORDENSREGLER FOR STUDENTERHJEMMET

  1. Studenterhjemmet er en institusjon som drives på kristen basis.
  2. Den daglige ferd må reguleres etter hensynet til de øvrige studenter.
  3. Alkohol må ikke være en fremtredende faktor i det sosiale miljø.
  4. Røyking er ikke tillatt i innendørs fellesareal. Husrådet kan dispensere fra dette punkt.
  5. Fra kl. 23.00 forventes ro. Husrådet kan dispensere fra tidsbestemmelsen i dette punkt.
  6. Studenter eller andre som ved sin adferd er til sjenanse for Studenterhjemmets beboere kan av Husrådet eller den/de Husrådet bemyndiger bortvises fra Studenterhjemmets eiendom.

Dette reglementet håndheves av Husrådet.

Reglementet kan bare forandres av Husrådet etter at forslag er forelagt Sollandsforeningen til rådgivende uttalelse etter reglene i Sollandsforeningens lover. Sollandsforeningens uttalelser er ikke forpliktende for Husrådet.

Til søknadsskjema