Søknadsskjema

PersonaliaSøkerens navn:(*)

Mann (36 plasser)

Kvinne (3 plasser)

Fødselsdato (dd/mm/åååå)(*):

Fødselssted(*):

Sivil status:

Foreldres navn(*):

E-post:(*)

Postadresse:(*)

Postnr:(*)

Poststed:(*)

Mobiltelefon:(*)

Litt om ditt studium

Artium(skole, sted, eksamensår):

Utdannelse hittil 1 (skole, sted, eksamensår):

Utdannelse hittil 2 (skole, sted, eksamensår):

Utdannelse hittil 3 (skole, sted, eksamensår):

Studium nå (skole, sted, eksamensår):

Påbegynt når:

Antatt varighet:

Annen utd./praksis:

Endelig akademisk mål:

Evt. førstegangstjeneste:

Ønsker å bo ant. år(*):

Søker om plass på Studenterhjemmet fra (dd/mm/åååå)(*):

Referanser

Det er positivt om du oppgir referanser til søknaden. Hvis mulig er det en fordel å oppgi minst én med tidligere tilknytning til Studenterhjemmet som kan anbefale deg med tanke på det sosiale miljøet på huset. Oppgi navn og telefonnr.

Referanse I:

Referanse II:

Litt om deg selv

Skriv noe om deg selv, f.eks. hva du har drevet med tidligere, engasjement, fritidsinteresser, eventuelle fremtidplaner/drømmer, o.a. som du mener ville være interessant for oss å vite om deg. Vi ønsker å bli best mulig kjent for å kunne vurdere søknaden din best mulig. Vi vil forsøke å danne oss et bilde av hvilken plass du vil ha i det sosiale liv på Studenterhjemmet. Vi bor tett på huset, og det fordrer en god innsats- og samarbeidsvilje fra alle. Skriv gjerne langt, og vær kreativ.

Ved å klikke «Send søknad» samtykker jeg å ha oppgitt korrekte opplysninger om meg selv, jeg har lest vilkårene på forrige side og er villig til å bo på Studenterhjemmet etter disse.

Søknaden behandles konfidensielt.