Kjente beboere

Klikk på et navn, så kommer du til artikkel i Store norske leksikon.

Vet du om noen som mangler? Send e-post til husfar@studenterhjemmet.no.

 

Forfattere

Arne Garborg (1875–1876), Jærens store forfatter. Han var nær venn av grunnleggeren vår Peter Hærem, som også er skildret i Bondestudentar.

Sigbjørn Obstfelder (1884–1888), som innledet den modernistiske lyrikken i Norge. Han gir navn til Obstfelders reisestipend, som beboerne kan søke på.

Olav Aukrust (1906–1907), lyrikeren fra Lom som var onkel til Kjell Aukrust. 

 

Nobelprisvinnere

Christian Lous Lange (1888–1889)

 

Biskoper

Otto Jensen (1878)

Bernt Støylen (1879–1886)

Peter Hognestad (1894–1895)

James Maroni (1894–1899)

Eivind Berggrav (1903–1904)

Arne Fjellbu (1911–1913)

Kristian Schjelderup (1912–1914)

Kaare Støylen (1927–1930)

Alex Johnson (1928–1931)

Tord Godal (1928–1934)

Georg Hille (1943–1948)

Fredrik Grønningsæter (1946–1950)

Sigurd Osberg (1956–1958)

Ole Christian Kvarme (1967–1970)

 

Øvrig kirkeliv

Hjemmets stifter: Cand. theol Peter Hærem (husfar 1875 – 1878)

Hjemmets «andre» stifter: Cand. theol. Kristian Martin Eckhoff (husfar 1878 – 1904)

Forstander cand. theol. Hartvig Halvorsen (1876)

Generalsekretær cand. theol. Johannes Brandtzæg (1887 – 89)

Rektor cand. theol. Gabriel Skagestad (1900 – 02)

Rektor cand. theol. Peter Marstrander (1918 – 25)

 

Professorer

Professor dr. theol. Sigurd Odland (1875)

Professor dr. philos. Hjalmar Falk (1878)

Professor dr. theol. Simon Michelet (1882 – 88)

Professor Immanuel Ottesen (1891)

Professor dr. philos. Sam Eitrem (1891 – 95)

Professor dr. philos. Konrad Nielsen (1893 – 95)

Professor dr. philos. Ragnvald Iversen (1902 – 06)

Professor Ole Andreas Krogness (1905 – 08)

Professor dr. philos. Harald Schjelderup (1912 – 14)

Professor dr. philos. Fridthjof Økland (1913 – 20)

Professor dr. philos. Kåre Foss (1916 – 22)

Professor dr. med. Niels Christian Danbolt (1920 – 25)

Professor dr. theol. Erling Danbolt (1925 – 30)

Professor dr. philos. Haakon Haraldsen (1926 – 30)

Professor dr. theol. Nils Alstrup Dahl (1929 – 37)

Professor dr. philos. Pavel Fraenkl (1940 – 41)

Professor Axel Hærem (V 46 – V 47, H 56 – V 58)

Professor Peter Wilhelm Bøckman (H 46 – V 50)

Professor dr. theol. Jacob Jervell (H 47 – V 52)

Professor dr. med. Kåre Berg (H 51 – V 57)

Professor dr. philos. Jens Lothe (H 52 – V 56)

Professor dr. juris. Tore Sandvik (V 54 – H 56)

Professor dr. odont. Håkon Knut Arvid Nordbø (H 55 – V 59)

Professor dr. juris. Fridtjof Frank Gundersen (V 57 – H 62), stortingsrepresentant.

Professor dr. med. Ole Danbolt Mjøs (H 58 – H 60)

Professor dr. theol. Inge Lønning (V 58 – V 62), stortingsrepresentant.

Professor II dr. art. Ole Gunnar Winsnes (H 59 – V66)

Professor II dr. med. Bjarte Gees Solheim (V 60 – H 61)

Professor dr. philos. Arnfinn Bø-Rygg (H 63 – V 66)

Professor dr. philos. Rune Slagstad (H 65 – V 66)

Professor dr. philos. Thomas Thiis-Evensen (H 66 – V 71)

Professor dr. theol. Tarald Rasmussen (V 69)

Professor dr. theol. Kåre Berge (H 71 – V 73)

 

Politikere

Fridtjof Frank Gundersen (FrP) (også nevnt under Professorer)

Inge Lønning (H) (også nevnt under Professorer)

Børge Brende (H)

 

Forleggere

Forlegger cand. philol. William Nygaard (1883 – 85)

Forlegger dr. philos. Brikt Jensen (H 49 – V 52)

Forlegger cand. mag. Gordon Hølmebakk (V 53 – V 54)

 

Musikere

Fartein Valen (1907)

Christian Ihle Hadland (2001–2002)

 

Idrettsutøvere

Audun Boysen (1948–1949)